BBC CROONEN LOMMEL heeft via de Vlaamse Basketballiga VZW een verzekering bij Ethias Verzekeringen. Wanneer je tijdens een training of wedstrijd gekwetst geraakt of een ongeval hebt gehad tijdens je verplaatsing van één of andere BBC CROONEN LOMMEL activiteit ben je steeds verzekerd.

Indien je medische bijstand nodig hebt en je wenst beroep te doen op de Ethias verzekeringspolis, dien je het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ in te vullen. Dit formulier kan je vragen aan je ploegverantwoordelijke of trainer of hier zelf downloaden.


Vul zelf deel A2 t/m A7 volledig in en onderteken het formulier op pagina 3. Noteer hier ook duidelijk je e-mailadres en telefoonnummer op. Laat vervolgens de behandelende dokter pagina 4 invullen. Deze pagina mag eventueel vervangen worden door een medisch attest (met vermelding van de aard van de verwondingen) van de behandelende dokter of de spoeddienst.

De volledig ingevulde aangifte en het medisch attest mogen samen aan de ploegverantwoordelijke of trainer afgegeven worden. De aangifte wordt dan online aangegeven bij Ethias Verzekeringen waarna je een bevestigingsmail van de club en een mail van Ethias met de verder te volgen procedure zal ontvangen.

Alle doktersbriefjes en/of ziekenhuisafrekeningen moeten eerst bij de eigen mutualiteit afgerekend worden. Hou de onkostenstaten opgesteld door uw eigen mutualiteit goed bij omdat je deze zelf naar Ethias Verzekeringen moet opsturen. De terugbetaling van de kosten gebeurt via het bankrekeningnummer dat je op de aangifte hebt vermeld.

Wanneer je weer helemaal genezen bent, dien je door de behandelende geneesheer een ‘Attest van Genezing’ laten ondertekenen. Na ondertekening door de geneesheer, stuur je het attest onmiddellijk zelf naar Ethias Verzekeringen. Het attest dien je absoluut in te dienen alvorens de trainingen en/of wedstrijden te hervatten. Indien dit niet gebeurt, loopt u het risico niet gedekt te zijn door de verzekering bij eventueel nieuw letsel en kan Ethias Verzekeringen mogelijks een verdere tussenkomst weigeren!

Indien je vragen hebt mag je altijd contact opnemen met Kristof Vanhoudt via ongevallen@bbclommel.be.