BBC Croonen Lommel vzw is een sportvereniging. Ons eerste doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te leren basketten en te kunnen laten basketten.

Via duidelijke informatie en klare afspraken willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen lukken.


Afspraken voor de trainingen

 1. Zorg ervoor dat je steeds op tijd op de training bent.
 2. Het is belangrijk om op elke training aanwezig te zijn. Enkel om bepaalde redenen kan een training gemist worden: ziektes, blessures, familiale omstandigheden,… Wie niet aanwezig is op de training, heeft ook geen recht om deel te nemen aan de wedstrijd!!
 3. Het is verplicht om de coach persoonlijk te verwittigen als men niet aanwezig kan zijn op de training.
 4. Elke speler traint met een inzet van 100%, dit om op wedstrijdniveau te trainen.
 5. Er mag al eens gelachen worden tijdens de training, basket is nog steeds je hobby, maar je moet daarna weer geconcentreerd kunnen verder trainen.
 6. Spelers trainen. Coach legt uit.

 

Afspraken voor de wedstrijden

 1. Spelers die niet aan een wedstrijd kunnen meedoen, moeten dit op voorhand (op de laatste training voor de wedstrijd) aan de coach meedelen.
 2. Enkel een ernstige reden wordt aanvaard om niet aan de wedstrijd deel te nemen.
 3. We blijven steeds sportief. Agressief of uitdagend gedrag t.o.v. tegenstanders, scheidsrechters of publiek is steeds uit den boze en wordt gesanctioneerd.
 4. Tijdens de rust komen er geen spelers of coaches in de cafetaria.
 5. Na de wedstrijd geef je zowel de tegenstanders als de scheidsrechters een hand.
 6. Tijdens de rust met de Coach in kleedkamer.
 7. Spelers die hun identiteitskaart bij een wedstrijd vergeten mee te brengen, betalen 10 euro boete of spelen die wedstrijd niet mee.

 

Algemene afspraken

 • Jongens en meisjes met lange haren maken een staart of dragen een haarband!!!
 • Gepaste kledij en schoeisel.
 • Iedereen heeft zijn kwaliteiten in de ploeg; sluit niemand uit, pest niemand.
 • Respect voor iedereen. We supporteren voor Lommel en niet tegen een andere ploeg.
 • We hebben respect voor het materiaal en de sporthal(vrijwillige beschadigingen worden contant betaald).
 • Iedereen helpt opruimen na een wedstrijd of training.
 • Enkel water in de sporthal! Geen andere dranken of etenswaren.
 • Kleedkamers, thuis of op verplaatsing, worden proper achtergelaten. 1 speler poetst.
 • Douchen is verplicht vanaf de benjamins, zowel na een training als na een wedstrijd. Dit is niet enkel goed voor de hygiëne (let erop dat de kinderen hun ondergoed niet aanhouden!!), maar komt ook de ploegsfeer ten goede.
 • Niet rond de sporthal hangen buiten de trainingsuren.
 • Geen alcohol aan jongeren onder de 16jaar.
 • Roken is verboden in de sporthal en in de kleedkamers.
 • Drugs: nultolerantie
 • Het is ten strengste verboden te fotograferen of te filmen tijdens het douchen of in de kleedkamers. Bij overtredingen wordt streng gesanctioneerd.
 • Brutaliteit en ongehoorzaamheid t.o.v. de coaches wordt gesanctioneerd door schorsing van trainingen en of wedstrijden. De tijdsduur van deze schorsing wordt bepaald naargelang de ernst van het gedrag!
 • Niet trainen = niet spelen. Minder trainen = minder spelen.
 • Basket is een ploegsport. Moedig elkaar aan en help elkaar.
 • Naar de Coach wordt geluisterd en niet naar de supporters.
 • Sportiviteit tegenover refs, tegenstrevers, medespelers, supporters.
 • Indien een speler geselecteerd wordt om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, is dit steeds een beslissing van de trainer en de jeugdcoördinator. Dit gebeurt omwille van de kwantiteit in een ploeg of omwille van de kwaliteit van de speler zelf.
 • Vanaf pupillen wordt na elke training het terrein geveegd.
 • Indien een speler/coach/medewerker/ouder/supporter/... een boete oploopt bij de bond, wordt dit door hem / haar zelf betaald. De club komt hier niet in tussen tenzij de Raad van Bestuur, na een concrete vraag van de speler of zijn ouders en na de argumenten te hebben gehoord, er anders over beslist.
 • Wanneer een speler zijn identiteitskaart vergeet, betaalt hij de boete van €10,00 terug aan de club, die deze boete aan basketbal.vlaanderen moet betalen.
  • Om dit ongemak te vermijden kan elke speler zich in de cafetaria op de laptop met zijn identiteitskaart inscannen, waardoor zijn foto wordt weergegeven op zijn lidkaart en hij zijn identiteitskaart niet meer moet tonen aan de scheidsrechter.
  • Spelers jonger dan 18 jaar moeten bij het inscannen van hun identiteitskaart vergezeld zijn van één van hun ouders, omdat zij op hetzelfde moment ook hun pas moeten laten scannen omwille van de privacy wetgeving.
  • Let op: dit geldt niet voor spelers met een buitenlands paspoort. Zij moeten hun paspoort altijd bijhebben.
 • Schade welke voortkomt uit vandalisme, vernielingen, diefstal, … worden door de dader (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers) gedragen. De club komt niet in de kosten tussen. De club kan tevens bijkomende sportieve sancties opleggen.